12 Feb 2013

Memuluskan Rhoma Memboyong Jokowi

Menurut sabda kepulan asap kemenyan, negara Indonesia akan menemui kemakmurannya pada masa kepemimpinan Satrio Piningit. Namun sebelum turunnya satrio piningit, negara harus dijompai-jampi oleh Eyang Noto Nogoro. Itulah sepenggal ramalan Joyoboyo.

Bukan sembarang peramal, Joyoboyo dikenal luas bahkan para ilmuwan menggunakan manuskripnya sebagai rujukan. Entah mahluk apa yang membisiki Joyoboyo dalam merangkai setiap bait puisi sakralnya, banyak ramalannya dianggap telah terpenuhi.

6 Feb 2013

Darahnya Masih Hijau

Dibesarkan dalam keluarga Nahdliyin membuat darahnya menjadi hijau (pada tulisan ini hanya menggunakan kata ganti orang ketiga tanpa menyebut nama demi perasaan yang bersangkutan).

Seperti makna yang terkandung dalam filosofi hijau nya Nahdlatul Ulama' melambangkan kesuburan. Dia berharap semoga pikirannya selalu subur dalam menilai dan mencermati segala permasalahan tanpa egois, fanatik dan tidak menerima pendapat orang lain.